Akreditacioni broj: A-1-1484/23
Autor testa: Prof. dr Tomica Milosavljević
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta