Akreditacioni broj: А-1-1964/20
Autor: Van.prof. dr Mirjana V. Milinković Srećković
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta