Akreditacioni broj: A-1-1480/23
Autor testa: Prof. dr Ivan Tasić
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta