Akreditacioni broj: А-1-1973/20
Autor: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa:Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta