Akreditacioni broj: А-1-1018/23
Autor testa: Prof. dr Zorica Stević
Akreditacioni period: važi do 21.05.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i stomatolozi
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta