Akreditacioni broj: B-79/23
Autor testa: Prof. dr Radica Stepanović
Akreditacioni period: važi do 21.05.2024.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta