Akreditacioni broj: C-1-27/23
Predavači:
Prim. dr Goranka Lončarević, Doc. dr Milena Kanazir, Van. prof. dr Ivana Tadić, Mag. farm. spec. Jasna Urošević
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za slušaoce: 2