Akreditacioni broj: А-1-217/23
Autor testa: Prof. dr Branislava Ivanović
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta