Akreditacioni broj: А-1-218/23
Autor testa: Ass. dr Ivan Stanković  
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta