Akreditacioni broj: А-1-214/23
Autori testa: Prim. dr Vesna Đurić i Prof. dr Olivera Milovanović
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta