Akreditacioni broj: А-1-226/23
Autori testa: Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović, Prof. dr Snežana Polovina i Ass. Danka Jeremić
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta