Akreditacioni broj: B-28/23
Autor testa: Prof. dr Svetlana Ibrić
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta