Akreditacioni broj: B-31/23
Autori testa: Prof. dr Marina Odalović i Ivana Zimonjić, dipl. farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta