4U pharma
Datum održavanja: 23.02.2023.
Predavači: 
Mr sc.med. dr Goran Vukomanović
Dipl. farm. spec. Tatjana Milošević
Organizator: Edumed