Akreditacioni broj: B-22/23
Autor testa: Prof. dr Valentina Marinković
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta