Akreditacioni broj: А-1-215/23
Autor testa: Dr Dejan Žujović, specijalista pneumoftiziologije
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta