Akreditacioni broj: B-24/23
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta