Akreditacioni broj: А-1-232/23
Autor testa: Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta