Akreditacioni broj: B-23/23
Autor testa: Mag. farm. Nikolina Skorupan
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta