Akreditacioni broj: А-1-224/23
Autor testa: Doc. dr Tena Niseteo
Akreditacioni period: važi do 13.03.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta