Akreditacioni broj: А-1-1691/22
Autor testa: Prof. dr Еmilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5  
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1689/22
Autor testa: Prof. dr Marina Nikolić-Đurović
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1687/22
Autor testa: Prim. dr Mirjana Živanović, pedijatar
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1693/22
Autor testa: Prof.dr Borislav Kamenov
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1694/22
Autor testa: Prof.dr Borislav Kamenov
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-839/22
Autor testa: Dr Dejan Simić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-834/22
Autor testa: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-326/22
Autor testa: Prof. dr Srđan Đuranović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-424/22
Autor testa: Doc. dr Anđela Milovanović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-323/22
Autor testa: Prof. dr Tomica Milosavljević
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta