Akreditacioni broj: А-1-1735/21
Autor: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022. 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: B-88/21
Autori: Prof. dr Lazar Dražeta i spec. farm. Ivana Zimonjić
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta

Akreditacioni broj: B-79/21
Autor: Prof. dr Valentina Marinković
Akreditacioni period: važi do 16.8.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta

Akreditacioni broj: B-47/21
Autori: Mag. farm. Ivana Tašković
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: D-1-331/21
Autori: VMS Zorica Marinković
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta

Akreditacioni broj: А-1-893/21
Autor: Prof. dr Goran Mihajlović
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-886/21
Autor testa: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 18.05.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-235/21
Autor: Dr Dejan Simić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: D-1-160/21
Autori: Tatjana Milošević Tatjana, dipl.farm.spec.
Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta