Akreditacioni broj: А-1-839/22
Autor testa: Dr Dejan Simić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-834/22
Autor testa: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-326/22
Autor testa: Prof. dr Srđan Đuranović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-424/22
Autor testa: Doc. dr Anđela Milovanović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-323/22
Autor testa: Prof. dr Tomica Milosavljević
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1735/21
Autor: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022. 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta