Akreditacioni broj: А-1-1738/21
Autor: Prof. dr Jovica Milovanović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1735/21
Autor: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022. 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1734/21
Autor: Prof. Dr Marina Nikolić-Djurović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-237/21
Autori: Prim. dr sci med. Jasminka Šojic Rajčić i Spec. dr Aleksandra Ješić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: 
Autori: Doc. dr Dragana Mijač
Akreditacioni period: važi do 01.03.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta

Akreditacioni broj: А-1-234/21
Autori: Prof. dr Srđan Pešić
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, stomatolozi, biohemičari, pedijatri i pulmolozi
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: D-1-160/21
Autori: Tatjana Milošević Tatjana, dipl.farm.spec.
Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta