Akreditacioni broj: А-1-842/22
Autor testa: Prof. dr Goran Tulić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-424/22
Autor testa: Doc. dr Anđela Milovanović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1738/21
Autor: Prof. dr Jovica Milovanović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1735/21
Autor: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022. 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-1734/21
Autor: Prof. Dr Marina Nikolić-Djurović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta