Akreditacioni broj: 564-1/21
Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 31.12.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: 5643-1/21
Autor: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 31.12.2021.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: 936-1/21
Autor: Doc. dr Aleksandra Pavlović
Akreditacioni period: važi do 01.03.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 120 minuta